Andrey je majitelem a zakladatelem firmy.

Schvaluje většinu nových tvarů před tím, než jsou puštěny do výroby. Je tvůrcem ceníků a finančních kalkulací  s AIXem spojených. Podle vytíženosti se rád podílí na výrobě nových modelů, případně na jakékoliv manuální činnosti, ke které má blíž než k „papírování“.

Andrey je reprezentativní osoba AIXu a na jeho bedrech spočívá většina zásadních rozhodnutí.

Andrey je otec a aktivní lezec.